Julie (36)

– Eg vil at Herren skal vera i front. Difor vil eg ikkje at du skriv det fulle namnet mitt. Ingenting i oppveksten min på Karmøy og i Hemsedal kunne tilseia at eg skulle arbeida for Herren. Men i ungdommen fekk eg eit kall som eg lyt ta på alvor. For to år sidan kom eg til Bergen for å vitna om Jesus, og eg nyttar all ledig tid til oppgåva. Folk er positive når dei møter meg, med nokre unnatak. Det hender eg vert sett på prøve, men det toler eg. Eg er overtydd om at å møte folk i byen og naturen, er beste måten å visa at Jesus er viktigast.